HOME    About this site    mypage    Japanese    library    university    Feedback
Return to Browse by Author

Sort by Title |  Sorting by Date
TitleAuthors Date of Issue
Tarama Knoll: Geochemical and biological profiles of hydrothermal activityYamanaka, Toshiro; Nagashio, Hiromi; Nishio, Ryu; Kondo, Kazuna; Noguchi, Takuroh; Okamura, Kei; Nunoura, Takuro; Makita, Hiroko; Nakamura, Kentaro; Watanabe, Hiromi; Inoue, Kazuhiro; Toki, Tomohiro; Iguchi, Kouichiro; Tsunogai, Urumu; Nakada, Ryoichi; Ohshima, Shogo; Toyoda, Shin; Kawai, Jun; Yoshida, Naohiro; Ijiri, Akira; Sunamura, Michinari10-Jan-2015
Geochemical characteristics of hydrothermal fluids at Hatoma Knoll in the southern Okinawa TroughToki, Tomohiro; Itoh, Michihiro; Iwata, Daigo; Ohshima, Shogo; Shinjo, Ryuichi; Ishibashi, Junichiro; Tsunogai, Urumu; Takahata, Naoto; Sano, Yuji; Yamanaka, Toshiro; Ijiri, Akira; Okabe, Nobuaki; Gamo, Toshitaka; Muramatsu, Yasuyuki; Ueno, Yuichiro; Kawagucci, Shinsuke; Takai, Ken23-Dec-2016

Showing 2 items.