HOME    About this site    mypage    Japanese    library    university    Feedback
Return to Browse by Author

Sort by Title |  Sorting by Date
TitleAuthors Date of Issue
Ancient Jomon genome sequence analysis sheds light on migration patterns of early East Asian populationsGakuhari, Takashi; Nakagome, Shigeki; Rasmussen, Simon; Allentoft, Morten E.; Sato, Takehiro; Korneliussen, Thorfinn; Chuinneagain, Blanaid Ni; Matsumae, Hiromi; Koganebuchi, Kae; Schmidt, Ryan; Mizushima, Souichiro; Kondo, Osamu; Shigehara, Nobuo; Yoneda, Minoru; Kimura, Ryosuke; Ishida, Hajime; Masuyama, Tadayuki; Yamada, Yasuhiro; Tajima, Atsushi; Shibata, Hiroki; Toyoda, Atsushi; Tsurumoto, Toshiyuki; Wakebe, Tetsuaki; Shitara, Hiromi; Hanihara, Tsunehiko; Willerslev, Eske; Sikora, Martin; Oota, Hiroki25-Aug-2020
Ancient Jomon genome sequence analysis sheds light on migration patterns of early East Asian populationsGakuhari, Takashi; Nakagome, Shigeki; Rasmussen, Simon; Allentoft, Morten E.; Sato, Takehiro; Korneliussen, Thorfinn; Chuinneagain, Blanaid Ni; Matsumae, Hiromi; Koganebuchi, Kae; Schmidt, Ryan; Mizushima, Souichiro; Kondo, Osamu; Shigehara, Nobuo; Yoneda, Minoru; Kimura, Ryosuke; Ishida, Hajime; Masuyama, Tadayuki; Yamada, Yasuhiro; Tajima, Atsushi; Shibata, Hiroki; Toyoda, Atsushi; Tsurumoto, Toshiyuki; Wakebe, Tetsuaki; Shitara, Hiromi; Hanihara, Tsunehiko; Willerslev, Eske; Sikora, Martin; Oota, Hiroki25-Aug-2020
Whole-Genome Sequencing of a 900-Year-Old Human Skeleton Supports Two Past Migration Events from the Russian Far East to Northern JapanSato, Takehiro; Adachi, Noboru; Kimura, Ryosuke; Hosomichi, Kazuyoshi; Yoneda, Minoru; Oota, Hiroki; Tajima, Atsushi; Toyoda, Atsushi; Kanazawa-Kiriyama, Hideaki; Matsumae, Hiromi; Koganebuchi, Kae; Shimizu, K Kentaro; Shinoda, Ken-ichi; Hanihara, Tsunehiko; Weber, Andrzej; Kato, Hirofumi; Ishida, Hajime19-Aug-2021

Showing 3 items.