HOME    About this site    mypage    Japanese    library    university    Feedback
Return to Browse by Author

Sort by Title |  Sorting by Date
TitleAuthors Date of Issue
Anti-adult T-cell leukemia effects of a novel synthetic retinoid, Am80 (Tamibarotene)Nakazato, Tetsuro; Okudaira, Taeko; Ishikawa, Chie; Nakama, Shinji; Sawada, Shigeki; Tomita, Mariko; Uchihara, Jun-nosuke; Taira, Naoya; Masuda, Masato; Tanaka, Yuetsu; Ohshiro, Kazuiku; Takasu, Nobuyuki; Mori, NaokiNov-2008
Anti-adult T-cell leukemia/lymphoma effects of indole-3-carbinolMachijima, Yoshiaki; Ishikawa, Chie; Sawada, Shigeki; Okudaira, Taeko; Uchihara, Jun-nosuke; Tanaka, Yuetsu; Taira, Naoya; Mori, Naoki16-Jan-2009
Evaluation of two prognostic indices for adult T‐cell leukemia/lymphoma in the subtropical endemic area, Okinawa, JapanTamaki, Keita; Morishima, Satoko; Nomura, Shogo; Nishi, Yukiko; Nakachi, Sawako; Kitamura, Sakiko; Uchibori, Sachie; Tomori, Shouhei; Hanashiro, Taeko; Shimabukuro, Natsuki; Tedokon, Iori; Morichika, Kazuho; Taira, Naoya; Tomoyose, Takeaki; Miyagi, Takashi; Karimata, Kaori; Ohama, Masayo; Yamanoha, Atsushi; Tamaki, Kazumitsu; Hayashi, Masaki; Uchihara, Jun-nosuke; Ohshiro, Kazuiku; Asakura, Yoshitaka; Kuba-Miyara, Megumi; Karube, Kennosuke; Fukushima, Takuya; Masuzaki, HiroakiJul-2018

Showing 3 items.