HOME    About this site    mypage    Japanese    library    university    Feedback
Return to Browse by Author

Sort by Title |  Sorting by Date
TitleAuthors Date of Issue
Clinicopathological features of fast eGFR decliners among patients with diabetic nephropathyFuruichi, Kengo; Shimizu, Miho; Yamanouchi, Masayuki; Hoshino, Junichi; Sakai, Norihiko; Iwata, Yasunori; Toyama, Tadashi; Kitajima, Shinji; Hara, Akinori; Yuzawa, Yukio; Kitamura, Hiroshi; Suzuki, Yoshiki; Sato, Hiroshi; Uesugi, Noriko; Ueda, Yoshihiko; Nishi, Shinichi; Nishino, Tomoya; Samejima, Kenichi; Kohagura, Kentaro; Shibagaki, Yugo; Makino, Hirofumi; Matsuo, Seiichi; Ubara, Yoshifumi; Yokoyama, Hitoshi; Wada, Takashi4-Jun-2020

Showing 1 items.