HOME    About this site    mypage    Japanese    library    university    Feedback
Return to Browse by Author

Sort by Title |  Sorting by Date
TitleAuthors Date of Issue
琉球列島の先史時代から近世に至る人びとの生活誌復元土肥, 直美; 石田, 肇; 泉水, 奏; 瑞慶覧, 朝盛; 高宮, 広士; 米田, 穣; 柴田, 康行; 加藤, 祐三; Doi, Naomi; Ishida, Hajime; Sensui, Noburu; Zukeran, Chosei; Takamiya, Hiroto; Yoneda, Minoru; Shibata, Yasuyuki; Kato, YuzoMar-2005
オホーツク文化人骨の再発見と総合的研究石田, 肇; 百々, 幸雄; 天野, 哲也; 埴原, 恒彦; 松村, 博文; 増田, 隆一; 米田, 穣; Ishida, Hajime; Dodo, Yukio; Amano, Tetsuya; Hanihara, Tsunehiko; Matsumura, Hirofumi; Masuda, Ryuichi; Yoneda, Minoru18-May-2009
Human genetic research, race, ethnicity and the labeling of populations: recommendations based on an interdisciplinary workshop in JapanTakezawa, Yasuko; Kato, Kazuto; Oota, Hiroki; Caulfield, Timothy; Fujimoto, Akihiro; Honda, Shunwa; Kamatani, Naoyuki; Kawamura, Shoji; Kawashima, Kohei; Kimura, Ryosuke; Matsumae, Hiromi; Saito, Ayako; Savage, Patrick E.; Seguchi, Noriko; Shimizu, Keiko; Terao, Satoshi; Yamaguchi-Kabata, Yumi; Yasukouchi, Akira; Yoneda, Minoru; Tokunaga, Katsushi23-Apr-2014
An Okhotsk adult female human skeleton (11th/12th century AD) with possible SAPHO syndrome from Hamanaka 2 site, Rebun Island, northern JapanOkamoto, Yuka; Ishida, Hajime; Kimura, Ryosuke; Sato, Takehiro; Tsuchiya, Nanae; Murayama, Sadayuki; Fukase, Hitoshi; Nagaoka, Tomohito; Adachi, Noboru; Yoneda, Minoru; Andrzej, Weber; Kato, Hirofumi2016
Ancient Jomon genome sequence analysis sheds light on migration patterns of early East Asian populationsGakuhari, Takashi; Nakagome, Shigeki; Rasmussen, Simon; Allentoft, Morten E.; Sato, Takehiro; Korneliussen, Thorfinn; Chuinneagain, Blanaid Ni; Matsumae, Hiromi; Koganebuchi, Kae; Schmidt, Ryan; Mizushima, Souichiro; Kondo, Osamu; Shigehara, Nobuo; Yoneda, Minoru; Kimura, Ryosuke; Ishida, Hajime; Masuyama, Tadayuki; Yamada, Yasuhiro; Tajima, Atsushi; Shibata, Hiroki; Toyoda, Atsushi; Tsurumoto, Toshiyuki; Wakebe, Tetsuaki; Shitara, Hiromi; Hanihara, Tsunehiko; Willerslev, Eske; Sikora, Martin; Oota, Hiroki25-Aug-2020
Ancient Jomon genome sequence analysis sheds light on migration patterns of early East Asian populationsGakuhari, Takashi; Nakagome, Shigeki; Rasmussen, Simon; Allentoft, Morten E.; Sato, Takehiro; Korneliussen, Thorfinn; Chuinneagain, Blanaid Ni; Matsumae, Hiromi; Koganebuchi, Kae; Schmidt, Ryan; Mizushima, Souichiro; Kondo, Osamu; Shigehara, Nobuo; Yoneda, Minoru; Kimura, Ryosuke; Ishida, Hajime; Masuyama, Tadayuki; Yamada, Yasuhiro; Tajima, Atsushi; Shibata, Hiroki; Toyoda, Atsushi; Tsurumoto, Toshiyuki; Wakebe, Tetsuaki; Shitara, Hiromi; Hanihara, Tsunehiko; Willerslev, Eske; Sikora, Martin; Oota, Hiroki25-Aug-2020
Whole-Genome Sequencing of a 900-Year-Old Human Skeleton Supports Two Past Migration Events from the Russian Far East to Northern JapanSato, Takehiro; Adachi, Noboru; Kimura, Ryosuke; Hosomichi, Kazuyoshi; Yoneda, Minoru; Oota, Hiroki; Tajima, Atsushi; Toyoda, Atsushi; Kanazawa-Kiriyama, Hideaki; Matsumae, Hiromi; Koganebuchi, Kae; Shimizu, K Kentaro; Shinoda, Ken-ichi; Hanihara, Tsunehiko; Weber, Andrzej; Kato, Hirofumi; Ishida, Hajime19-Aug-2021

Showing 7 items.